Sisarusten huomioiminen palveluissa

Kaikkien ammattilaisten asia

Kaikissa paikoissa, joissa tarjotaan palveluita pitkäaikaissairaille ja vammaisille lapsille ja nuorille, on mahdollista huomioida sisaruksia, esimerkiksi

  • kysymällä jokaiselta sisarukselta erikseen tämän kuulumisia,
  • järjestämällä sisaruksille tapaamisia, joissa annetaan ajankohtaista tietoa sairastuneen tai vammaisen sisaruksen tilanteesta,
  • tukemalla vanhempia sisarusten huomioimisessa ja heidän kanssaan keskustelemisessa sekä
  • selvittämällä, mistä sisarus saa tarvittaessa tukea.

Tärkeää on myös tunnistaa sisaruksen mahdollista oireilua ja huolia tilanteissa, joissa erityistä tukea tarvitseva sisarus ei ole ensisijainen asiakas. Esimerkiksi kouluterveydenhuollon ja neuvolan on hyvä olla tietoinen erityisestä sisaruksesta perheessä ja seurata sen vaikutuksia sisaruksen hyvinvointiin. Joskus sisaruuteen liittyvät asiat tulevat ajankohtaisiksi vasta myöhemmällä iällä, jolloin opiskelijaterveydenhuollon, terapeuttien yms. on hyvä olla tietoisia erityiseen sisaruuteen usein liittyvistä haasteista, jotka voivat näkyä sisaruksen elämässä vasta vuosien päästä. Aina sisarus ei osaa itsekään yhdistä tämän päivän haasteita menneisiin kokemuksiin ja sisaruuteen.

Miten puhua sisaruksen kanssa?

Lasten kohdalla ammattilaisen tärkein tehtävä on tukea vanhemman ja sisaruksen suhdetta ja keskusteluyhteyttä. Myös ammattilaisen kanssa keskusteleminen tai keskustelu yhdessä ammattilaisen ja vanhemman kanssa voi kuitenkin usein tukea sisarusta. Tärkeää on, että sisarus saa mahdollisuuden kertoa ajatuksistaan, huolistaan ja mielessä olevista kysymyksistään. Tärkeää on myös varmistaa, että sisaruksella olevat tiedot ovat oikeita, eikä mielessä ole vääriä uskomuksia turhaa huolta aiheuttamassa.

  • Selvitä sisaruksen olemassa olevat tiedot ja uskomukset.
  • Linkitä tieto sisaruksen omiin kokemuksiin.
  • Käytä sisarusten omia sanoja ja ilmaisuja tiedon antamisessa.

Lasten ja nuorten kanssa puheeksi ottamisen välineenä voi käyttää monenlaisia menetelmiä. Tärkeää on luoda luottamuksellinen tunnelma, jossa vaikeitakin asioita voi ottaa esiin. Puheeksi ottamisessa ja tiedon antamisessa voi käyttää apuna esimerkiksi aiheeseen liittyviä kirjoja, piirtämistä, askartelemista ja puheeksiottamisen välineeksi luotuja sisaruuskortteja.