Miten tukea sisaruksia?

Sisarukset tarvitsevat ymmärrystä, huomiota ja tukea

Vanhempien tehtävänä on antaa sisaruksille paitsi tukea, myös rauhaa ja aikaa kehittyä. Sisarukset tarvitsevat ymmärrystä, huomiota ja tukea. Heille olisi hyvä korostaa, kuinka heidän ajatuksensa, ideansa, mielenkiinnon kohteensa ja lahjansa ovat tärkeitä.

Pitkäaikaissairaiden tai vammaisten lasten sisarusten, kuten kaikkien lasten, on tärkeää tulla ”nähdyksi” ja arvostetuksi sellaisena kuin on, mutta myös saatava selvät rajat ja kasvatusta.

Lapsen on tärkeää saada suojelusta niin kauan kuin sitä tarvitaan, mutta saada myös haasteita. On tärkeää oppia pyytämään sitä huomiota ja huolenpitoa, jota tarvitsee, mutta myös oppia luopumaan siitä vapaaehtoisesti muiden hyväksi.

On välttämätöntä osallistua yhteisön toimintaan, mutta myös olennaista osata olla yksin ja kestää ikävyyttä.

Miten huomioida sisaruksia?

Sisarusten omat toiveet vanhemmille: "Anna aikaa ja ole rehellinen!"

Suojaavien tekijöiden vahvistaminen

Kaikkien lasten, myös pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten sisarusten kohdalla pätee elämän suojaavien tekijöiden vahvistaminen. Jokaisella meillä on sekä suojaavia että haavoittavia tekijöitä. Olleellista on, kokeeko ne uhkina vai haasteina.

Tiedetään, että erityisellä sisaruudella itsessään voi olla sekä kasvua vahvistavia vaikutuksia että tiettyjä riskejä lisääviä vaikutuksia. On tärkeää tiedostaa jokaisen sisaruksen henkilökohtaisia vahvuuksia ja riskitekijöitä, jotta heitä voidaan tukea kasvussa tarpeenmukaisella tavalla.

Vanhempien jaksaminen

Lasten sopeutuminen uuteen elämäntilanteeseen on kiinni ennen kaikkea vanhempien hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Vanhempien on tärkeä tehtävä pitää itsestään ja toisistaan huolta. Kun sisarukset huomaavat arjen jatkuvan turvallisena, he uskaltavat luottaa tulevaisuuteen.

Verkostojen luominen

Sukulaiset, naapurit ja ystävät voivat auttaa sisarusta kehittämään yhteyksiä perheen ulkopuolelle. Kun perheen ulkopuolinen maailma on perheen tukena ja hyväksyy vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen, tuntevat kaikki perheen jäsenet itsensä hyväksytyiksi.

Lue lisää

Sisarukset nahistelevat

Lue lisää sisarussuhteista ja ristiriitatilanteiden ratkaisemisesta Mannerheimin Lastensuojeluliiton Vanhempainnetistä.

Erityisen sisaruksen halpa Zorro-naamio

Kirjoittanut: Milla Bergman 31.8.2016

”Olen antanut anteeksi vanhemmilleni sen, etteivät he huomioineet minua sisaruksen sairastaessa. He ovat onnistuneet hyvittämään sen, että sain silloin vähemmän huomiota."

Arjen sujuvuus sisarusten näkökulmasta

Kirjoittanut: Milla Bergman 17.8.2016

Erityislapsi perheessä haastaa usein arjen sujuvuuden ainakin joksikin aikaa. Toimiva arki on kuitenkin turvakehto lapsille. Kun lapset huomaavat arjen jatkuvan turvallisena, he uskaltavat luottaa tulevaisuuteen.

"Äiti ja iskä ovat tärkeitä, koska pitävät minusta huolta"

Kirjoittanut: Milla Bergman 2.7.2016

Missä erityislasten sisarukset kokevat vanhempiensa onnistuneen? Kysyimme tätä 20 lapselta ja pyysimme heidät muuttamaan onnistumiset ohjeiksi kaikille vanhemmille.

Avoin ja turvallinen ilmapiiri auttaa

Kirjoittanut: Milla Bergman 28.1.2016

Miten olla hyvä vanhempi kaiken kaaoksen keskellä, kun yksi tai useampi lapsista sairastaa? Miten huomioida terveitä sisaruksia tarpeeksi? Avoin ja rehellinen keskustelu ongelmista ja tunteista auttavat

Vinkkejä yhdessä tekemiseen

Kokeile yhdessä tekemisessä MAHTI-tunnekortteja
Kokeile yhdessä tekemisessä MAHTI-tunnekortteja
MAHTI -tunnekortit ovat tarkoitettu tunteiden ilmaisun, nimeämisen ja sanoittamisen tueksi. Ne sopivat käytettäviksi kaikenikäisten kanssa, mitä moninaisimmissa tilanteissa.