Sisaruus eri-ikäisenä

Alle kouluikäiset lapset

Noin kolmevuotiaat sisarukset tajuavat jo sen, että heidän siskollaan tai veljellään on ongelmia, mutta eivät koe sisaruksensa sairautta tai vammaisuutta mitenkään kummallisena asiana. On mahdollista, että pieni lapsi toivoo, että sisarus joka vie vanhempien huomion katoaisi tai kuolisi. Pienen lapsen on vaikea erottaa, mikä on toivetta ja mitä todella tapahtuu.

Kouluikäiset sisarukset

Vielä nuorempien kouluikäisten lasten on todettu kuvailevan sisaruksensa sairautta tai vammaa epämääräisellä tavalla. He kertovat esimerkiksi, ettei veli osaa kävellä tai puhua, toisin sanoen kuvaavat näkyvää piirrettä tai haittaa. He usein tietävät, että veli tai sisko on sairas tai vammainen, koska vanhemmat ovat kertoneet niin. Kouluiässä tietoa tarvitaan tyydyttämään oma uteliaisuus ja kyetäkseen vastaamaan luokkatovereiden tai ystävien kysymyksiin.

Nuoruusikäiset sisarukset

Teini-iässä kaverisuhteet muodostuvat entistä tärkeimmiksi sekä itsenäistyminen irtaantuminen kotoa alkaa. Murrosikäiselle on tärkeää kuulua kaveriporukkaan. Samalla hän alkaa ottaa etäisyyttä lapsuuden perheeseen. Perheen sairas tai vammainen lapsi voi tuntea kateutta sisarusten omista menoista. Vähitellen nuoren ajatukset alkavat suuntautua aikuisuuteen: Mitä minusta itsestäni tulee? Entä millainen on sairaan tai vammaisen sisarukseni tulevaisuus? Terve sisarus saattaa ajatella vammaisesta tai sairaasta sisaruksestaan, että ”Sun on pakko olla normaali!”.

Aikuiset sisarukset

Opiskelu ja työ voivat kasvattaa kasvattaa sisarusten välimatkaa, mutta sisaruus ei katoa mihinkään. Aikuiset sisarukset saattavat kantaa huolta sairaasta tai vammaisesta sisaruksestaan. Sisarukset voivat olla tärkeänä tukena pitkäaikaissairaan tai vammaisen elämässä. Esiin saattaa nousta myös kysymys sisaruksen edunvalvojaksi ryhtymisestä.

Oman perheen perustamisen tullessa ajankohtaiseksi saa monet sisarukset miettimään omaa kasvuaan sairaan tai vammaisen sisaruksen rinnalla sekä sairauksien tai vamman periytyvyyttä. Mikäli sairas tai vammainen sisarus ei itse voi tulla vanhemmaksi, voi tätinä, setänä tai kummina oleminen olla todella tärkeää.

Moni kertoo kasvun sairaan tai vammaisen sisaruksen rinnalla vaikuttaneen ammatinvalintaan ja saaneen kiinnostumaan auttamistyöstä. Lähes jokainen kokee sairaan tai vammaisen sisaruksen vaikuttaneen omiin arvoihin ja mielipiteisiin.

On myös tavallista ja hyväksyttävää, että sisarukset viettävät erillistä elämää aikuisuudessa – kuten missä tahansa perheessä.

Vanhenevat sisarukset

Iän karttuessa sisarukset käyvät usein entistä läheisimmiksi. Vanhenemiseen kuuluu tarve peilata elettyä elämää ja palata lapsuuden kokemuksiin. Sisarusten yhteiset muistot tuottavat iloa, mutta moni kantaa myös huolta ikääntyvästä sisaruksestaan.

Omat vanhemmat on ehkä saatettu jo hautaan. Vanhemmista luopuminen on iso elämänmuutos, jossa sisarukset voivat tukea toinen toisiaan. Sisarusten suhdetta luonnehtii usein yhä enemmän hoiva ja huolenpito, sillä ikä lisää usein pitkäaikaissairaan tai vammaisen henkilön tuen tarvetta.

Parhaimmillaan sisarusten välinen suhde säilyy koko elämän kantavana voimana.

Lue lisää blogista