Kuka kuuntelisi mua?

Perheen yhden tai useamman lapsen sairaus tai vamma vaikuttaa koko perheeseen. Vanhempien aika ja muut resurssit eivät aina riitä ns. terveiden sisarusten huomioimiseen ja tukemiseen, vaikka he haluaisivatkin. Suurin osa sisaruksista sopeutuu hyvin perheen erityistilanteeseen.

Sisko on ollut tärkeä osa omaa kehitystä.

Tutkimusten mukaan erityisellä sisaruudella voi olla sekä kasvua vahvistavia että tiettyjä riskejä lisääviä vaikutuksia. On tärkeää tukea sisarusta hänen kasvussaan ja tunnistaa hänen henkilökohtaiset vahvuudet ja mahdolliset riskitekijät.

Miks sisarus on erityinen? Enkö minä ole erityinen?

Erityinen sisaruus vaikuttaa yksilöihin eri tavoin:

  • heiltä saattaa puuttua kasvurauha,
  • he voivat itsenäistyä ja kantaa vastuuta normaalia aikaisemmin,
  • he saattavat tuntea syyllisyyttä, huolta, pelkoa ja väsymystä,
  • varoa rasittamasta ennestään väsyneitä vanhempia omalla käytöksellään jne.

Vaikka parhaimmillaan erityinen sisaruus on voimavara, saattavat sisarusten keskinäiset suhteet olla vaikeitakin. Sisarukset saattavat oireilla siinä vaiheessa, kun perheessä näyttäisi olevan kaikki hyvin.

Sisarusten huolia

Sisarukset saattavat jakaa osan vanhempiensa huolista ja mutta lisäksi on sisaruuteen liittyviä huolia. Sisaruksen on usein vaikea pukea sanoiksi huoliaan, vaan ne ilmenevät eri tavoin. Nämä huolet on tutkimuksissa jaettu seuraavalla tavalla:

  1. Alttius äärimmäisiin käyttäytymismuotoihin, kuten näyttelemiseen tai täydellisyyden tavoitteluun.
  2. Alttius katkeruuden ja kateellisuuden tunteisiin, kun sairas tai vammainen lapsi on perheen huomion keskipisteenä.
  3. Alttius laittaa tavoitteita korkealle ja vaatia itseltään täydellisyyttä esimerkiksi koulussa, urheilussa tai käyttäytymisessä.
  4. Korostuneet vaatimukset toisista huolehtimisessa.

Mikä pitkäaikaissairaudessa tai vammaisuudessa tuntuu kaikkein vaikeimmalta hyväksyä?

Terveet sisarukset saattavat kokea, että he ovat yksin tunteineen, kysymyksineen ja ongelmineen.

Sisarus voi surra sitä, että kokee, ettei vammaisella tai sairaalla sisaruksella ei ole mahdollisuutta omiin unelmiin ja hän on aina toisista riippuvainen.

Sisaruksen voi olla vaikea hyväksyä sitä, ettei vammaisia tai sairasta aina ymmärretä. Sitä että normaali elämä on heille vaikeampaa kuin terveille ihmisille.

Ikävä asia voi liittyä myös vanhempiin. Sisarukset saattavat kokea, että vammaisesta tai sairaasta lapsesta huolehtiminen on vanhemmille kohtuuton taakka, joka rajoittaa vanhempien elämää.

Suomalainen tutkimus paljasti, että autististen lasten sisaruksilla on kohonnut kehityksellisten riski

Lapsilla, joiden sisaruksella on diagnosoitu autismikirjon häiriöitä, on muihin lapsiin verrattuna kolmi-nelikertainen riski sairastua lapsuusiän kehityksellisiin häiriöihin. Asia paljastui Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen laajassa tutkimuksessa.

Tutkimuksen pääkirjoittaja, tutkija Elina Jokiranta-Olkoniemi korostaa, ettei yksittäisen lapsen sairastumisriskiä voida tulosten perusteella arvioida. Käytännön potilastyössä autismidiagnoosin saaneiden sisaruksiin on kuitenkin tärkeää kiinnittää huomiota.

– Sisarusten oireiluun on tämän tutkimuksen perusteella syytä kiinnittää huomiota varhaisen tunnistamisen ja kuntoutuksen mahdollistamiseksi.

Lue lisää: http://www.utu.fi/fi/Ajankohtaista/Uutiset/Sivut/a...


Lue lisää blogista