Sisaruutta ja erityistä sisaruutta

Hän on erilainen mutta meille samanlainen.

Sisaruus on sisaruutta silloinkin, kun sisko tai veli on pitkäaikaissairas tai vammainen. Suuri osa sisaruksista ei koe tilannetta mitenkään erityisenä.

Sisaruussuhteisiin vaikuttavia tekijöitä ovat sisarusten ikä, ikäero, sukupuoli, syntymäjärjestys ja perheen elämäntilanne. Perheen tilanne muuttuu myös lasten kasvun ja kehityksen mukana, ja kun perheeseen syntyy useampia lapsia.

Sisaruksia yhdistävät kokemukset ja muistot

Hän on minun veljeni ja tulen aina rakastamaan häntä. Kyllä, olisi helpompaa, jos hän ei olisi vammainen, mutta hän on, ja on aina ollut.

Sisaruksia yhdistävät yhteiset kokemukset ja muistot. Jokaisella on kuitenkin myös omat kokemuksensa ja muistonsa, joihin vaikuttavat perheenjäsenten väliset suhteet.

Kuva: Daniel Bergman

Sisarussuhde on pitkäkestoisimpia ja lähimpiä ihmissuhteita. Se tarjoaa mahdollisuuden harjoitella tärkeitä elämisen taitoja. Parhaimmillaan sisarusten väliset suhteet tarjoavat toveruutta, turvaa, kiintymystä ja yhteen kuulumista. Sisaruudessa koetaan myös ristiriitaisia tunteita kuten mustasukkaisuutta ja kilpailua vanhempien huomiosta.

Tuntuu automaattisesti siltä, että siskoa pitää suojella. Vastuu sisaren elämästä mietitytti nuorena.

Terve sisarus voi joutua tukemaan vanhempiaan heidän kriisitilanteessa, joka liittyy erityislapseen. Lapsen joutuminen ns. hoitajan rooliin ei kuitenkaan ole pelkästään kielteistä. Lapsen itsetunto voi parantua, kun hän huomaa olevansa avuksi ja voi vaikuttaa. Suuri osa sisaruksista on kertonut haastatteluissa, että ovat saaneet olla myös lapsia, hoitajan roolistaan huolimatta.

Lue lisää: Sisarusten huolia

Isosisko on ylpeä siitä, että on isosisko. Vaikka on vammainen.

Rooliasymmetria on ominaista vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen ja hänen sisaruksensa vuorovaikutukselle. Etenkin kehitysvammainen omaksuu helposti perheessä itselleen nuorimman roolin, jolloin häntä nuoremmat sisarukset joutuvat omaksumaan kronologista ikäänsä vastaamattoman roolin.

Useat sisarukset haluavat opettaa sairaalle tai vammaiselle sisarukselleen erilaisia taitoja, leikkimisen aijaan. Sisarukset ovat raportoineet, että puhuvat enemmän muiden terveiden sisarusten kanssa ja tekevät arkisia asioita sairaan tai vammaisen sisaruksen kanssa.

Lue lisää

Lue lisää aiheesta blogista.