Kirjoittanut: Milla Bergman 17.8.2016

Arjen sujuvuus sisarusten näkökulmasta

Erityislapsi perheessä haastaa usein arjen sujuvuuden ainakin joksikin aikaa. Toimiva arki on kuitenkin turvakehto lapsille. Kun lapset huomaavat arjen jatkuvan turvallisena, he uskaltavat luottaa tulevaisuuteen. Struktuuri ja organisointi helpottavat vanhempien ajan jakamista kaikkien lasten kesken.

Oikeudenmukaisuuden tunne

Tunne sisarusten keskinäisestä tasapuolisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta on tärkeää myös niissä perheissä, joissa yksi tai useampi lapsi on sairas tai vammainen.

Lapset kokevat usein, että vanhempi suosii toista sisarusta, vaikka vanhemmat yrittäisivät olla kuinka tasapuolisia omasta mielestään. Siksi vanhemman näkökulmasta mitättömältä tuntuva teko, voi laukaista sisarusriidan.

Vanhempien olisi hyvä puhua perheen rooleista ja tehtävistä. Roolit ja tehtävät ovat erilaisia eri lasten välillä riippuen näiden syntymäjärjestyksestä ja kyvystä osallistua perheen arjen askareisiin. Koko perheen olisi hyvä miettiä yhdessä ratkaisuvaihtoehtoja arjen sujumiseen, tehtävien jakautumiseen ja ongelmatilanteisiin. Kaikilla on hyvä olla omat tehtävänsä, myös sairaalla tai vammaisella lapsella.

Vammainen siskoni ei pystynyt siivoamaan, se on ok. Mutta tervettä veljeä olen heittänyt kuumalla mannapuurolla, koska se on patalaiska.

Vastuun jakaminen lapsille

On luonnollista, että perheen muut lapset hoivaavat sairasta tai vammaista sisarustaan ja tuntevat hänestä huolta. Sisarukset tuntevat usein itsensä tärkeiksi ja osallisiksi perheen arkeen hoivatessaan ja huolehtiessaan. Liian isoa vastuuta tai aikuisen roolia ei lapsen pitäisi silti joutua kantamaan. Aikuisen rooli kuuluu aikuiselle, ei kasvavalle lapselle.

En ajattele, että on epäreilua vanhemmilta pyytää vahtimaan sisarusta. Ei ole vaihtoehtoja, se on välttämättömyys.

Vanhempien myönteinen palaute on tärkeää

Vanhempien olisi hyvä muistaa, että terveet sisarukset saattavat kokea velvollisuutenaan hyvittää omassa toiminnassaan sairaan tai vammaisen lapsen rajoitteita. Tämä voi johtaa siihen, että terve sisarus vaatii itseltään täydellisyyttä, käyttäytyy vanhemman tavoin tai ottaa ikätasoistaan huomattavasti suurempaa vastuuta eri asioissa. Vanhempien kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että tukevat sisarusten realististen vaatimusten kehittymistä suhteessa itseensä.

Sisarusten kohdalla on erityisen tärkeää, että vanhemmat antavat myönteistä palautetta. Ei vain tekemisestä – vaan lapsen olemassa olemisesta, jakamisesta, ominaisuuksista jne.


Jaa tämä sivu


Ladataan keskustelua