Tervetuloa Erityinen sisaruus -sivustolle!


Tervetuloa Erityinen sisaruus -sivustolle! Löydät täältä tietoa pitkäaikaissairaan tai vammaisen lapsen sisarusten tukemiseen. Sivusto on suunnattu aikuisille, muun muassa sisarusten läheisille ja ammattilaisille. Sivuilla oleva tieto pohjautuu sekä kirjallisuuteen että kokemustietoon.

Tietoa kerättiin vuonna 2015-2017 toteutetussa Erityinen sisaruus -hankkeessa. Hanke jatkuu vuosina 2018-2019 juurruttamishankkeena, jossa kerättyä tietoa ja tuotettuja menetelmiä juurrutetaan eri paikkakunnille ja yhteisöihin. Hanketta toteuttavat yhteistyössä Rinnekoti-Säätiön Norio-keskus, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Sylva ry ja TATU ry. Hankkeen rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

Näe minutkin, kuule minuakin -julkaisu


"Näe minutkin, kuule minuakin" -julkaisu esittelee Erityinen sisaruus -projektissa vuosina 2015–2017 tehdyn tiedonkeruun pohjalta saatuja tuloksia fiktiivisten kertomusten muodossa.

Tietoa on kerätty haastattelemalla sekä erilaisin toiminnallisin menetelmin yli sadalta eri-ikäiseltä erityislapsen sisarukselta. Projektissa on kerätty myös erityislasten sisarusten omia vinkkejä vanhemmille, joiden lapsilla on erityinen sisarussuhde.

Julkaisuun on koottu myös sisarusten vinkkejä vanhemmille.